هموطن گرامی حفظ وحراست از آبروی ایران پر افتخار پیشرفت در صنعت اتوبوسرانی مدرن همگام بودن با صنعت توریسم وهمکاری با ارگانهای مربوطه ارائه بهترین سرویس به مسافرین ارجمند در حقیقت سرمایه اصلی این شرکت می باشد.بالابردن ضریب اطمینان وایمنی در طول سفر ,آرامش بخشیدن به خانواده های محترمی که به ما اعتماد کرده وعزیزان خودرا به ما می سپارند بزرگترین هدف ورسالت کلیه کارکنان زحمتکش لوان نور می باشد.از پروردگار می خواهیم مارا جهت انجام این رسالت وحفظ اعتبار نام لوان نورکه سابقه طولانی در این مملکت دارد یاری فرماید.

  • 0561-2319595 , 0561-2316555
  • 0561-2222499 , 0561-2233064
  • آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-پایانه مسافربری
  • آدرس دفتر شهر: بیرجند- نرسیده به مدرس1
    (یـزد(شــرکـت مســافـربـری لــوان نـــوریــزد (شیراز(شـرکت مسـافربری تعاونی شماره4 (اصفهان(شرکت مسافربری تعاونی شماره8 (کرمان(شـرکـت مسافربری تعـاونی شماره8 (مشهد(شـرکـت مسافربری تعاونی شماره8 (گـرگان(شـرکـت مسافربری لوان نور تعاونی8 (کـــرج(شـرکـت مسافربری لوان نور تعاونی8
    (بیـرجند(شـــرکـت مســافربری لـوان نـور تعاونی8 (بـروجرد(شـرکت مسافربری حداد بروجرد تعاونی8 (8زنـجـان(شـــرکت مســافـربری لـوان نـور تعاونی (یاسـوج(شرکت مسـافـربری حــوض دال یـاســوج (بندرعباس(شـــرکـت مســـافربری لـوان نور بــنـدر ( تهران(شـرکت مسافربرى شماره 8 ترمينال غرب (تهران(شرکت مسافربرى شماره 8 ترمينال جنوب

توجه: مبدا تمامی مسیرها بیرجند می باشد.

(کرایه(ریال مقصد ردیف (کرایه(ریال مقصد ردیف
75,000 طبس 13 285,000 تهران 1
165,000 (vip)طبس 14 495,000 (vip)تهران 2
- تربت حیدریه 15 - قم 3
- گناباد 16 - (vip)قم 4
- نائین 17 135,000 کرمان 5
230,000 شاهرود 18 115,000 مشهد 6
45,000 نهبندان 19 200,000 (vip)مشهد 7
110,000 کاشمر 20 205,000 یزد 8
230,000 دامغان 21 240,000 اصفهان 9
230,000 کاشان 22 315,000 کرج 10
240,000 گرگان 23 305,000 شیراز 11
155,000 بجنورد 24 120,000 سبزوار 12
- چابهار 25 255,000 سمنان 13