هموطن گرامی حفظ وحراست از آبروی ایران پر افتخار پیشرفت در صنعت اتوبوسرانی مدرن همگام بودن با صنعت توریسم وهمکاری با ارگانهای مربوطه ارائه بهترین سرویس به مسافرین ارجمند در حقیقت سرمایه اصلی این شرکت می باشد.بالابردن ضریب اطمینان وایمنی در طول سفر ,آرامش بخشیدن به خانواده های محترمی که به ما اعتماد کرده وعزیزان خودرا به ما می سپارند بزرگترین هدف ورسالت کلیه کارکنان زحمتکش لوان نور می باشد.از پروردگار می خواهیم مارا جهت انجام این رسالت وحفظ اعتبار نام لوان نورکه سابقه طولانی در این مملکت دارد یاری فرماید.

  • 0561-2319595 , 0561-2316555
  • 0561-2222499 , 0561-2233064
  • آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-پایانه مسافربری
  • آدرس دفتر شهر: بیرجند- نرسیده به مدرس1
    (یـزد(شــرکـت مســافـربـری لــوان نـــوریــزد (شیراز(شـرکت مسـافربری تعاونی شماره4 (اصفهان(شرکت مسافربری تعاونی شماره8 (کرمان(شـرکـت مسافربری تعـاونی شماره8 (مشهد(شـرکـت مسافربری تعاونی شماره8 (گـرگان(شـرکـت مسافربری لوان نور تعاونی8 (کـــرج(شـرکـت مسافربری لوان نور تعاونی8
    (بیـرجند(شـــرکـت مســافربری لـوان نـور تعاونی8 (بـروجرد(شـرکت مسافربری حداد بروجرد تعاونی8 (8زنـجـان(شـــرکت مســافـربری لـوان نـور تعاونی (یاسـوج(شرکت مسـافـربری حــوض دال یـاســوج (بندرعباس(شـــرکـت مســـافربری لـوان نور بــنـدر ( تهران(شـرکت مسافربرى شماره 8 ترمينال غرب (تهران(شرکت مسافربرى شماره 8 ترمينال جنوب

خریدبلیت اینترنتی